Oxycodon-HEXAL 40mg Retardtabletten

Thông tin chung

Tên thuốc: Oxycodon-HEXAL 40mg Retardtabletten
PZN: 4682427
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Stück (N1)
Hình thức lưu hành: Betäubungsmittel
Dạng thuốc: Viên tác dụng kéo dài (Retard tablets)

Thông tin xuất xứ:
HEXAL AG
Industriestr. 25
83607 Holzkirchen
Tel.: 0800/4392527
Fax: 0800/4392532

Hoạt chất

  • Oxycodon hydrochlorid (40 mg pro Stück)
    = Oxycodon (35.85 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Cellulose, mikrokristallin
  • Copovidon
  • Eisen (III) hydroxid oxid x-Wasser
  • Hypromellose
  • Lactose 1-Wasser
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức