Oxybutynin Hexal 5mg

Thông tin chung

Tên thuốc: Oxybutynin Hexal 5mg
PZN: 2418494
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 30 Stück (N1)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc (có thể chia/bẻ được): Thuốc viên (có thể chia đôi)

Thông tin xuất xứ:
HEXAL AG
Industriestr. 25
83607 Holzkirchen
Tel.: 0800/4392527
Fax: 0800/4392532

Hoạt chất

  • Oxybutynin hydrochlorid (5 mg pro Stück)
    = Oxybutynin (4.54 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Cellulose, mikrokristallin
  • Crospovidon
  • Lactose 1-Wasser
  • Magnesium stearat
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức