Oxaliplatin-Actavis 5mg/ml 50mg Konz.z.Herst.e.Inf

Thông tin chung

Tên thuốc: Oxaliplatin-Actavis 5mg/ml 50mg Konz.z.Herst.e.Inf
PZN: 9282460
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 1X10 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Dung dịch truyền đậm đặc

Thông tin xuất xứ:
Puren Pharma GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München
Tel.: 089 558909-0
Fax: 089 558909240
Email: info@puren-pharma.de
Homepage: www.puren-pharma.de

Hoạt chất

  • Oxaliplatin (50 mg pro 10 Milliliter)

Thành phần khác

  • Lactose 1-Wasser
  • Wasser, für Injektionszwecke
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức