Osteoplex

Thông tin chung

Tên thuốc: Osteoplex
PZN: 7772869
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 100 Milliliter (N2)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Giọt

Thông tin xuất xứ:
Steierl-Pharma GmbH
Mühlfelder Str. 48
82211 Herrsching
Tel.: 08152 9322-0
Fax: 08152 9322-44
Email: info@steierl.de
Homepage: www.steierl.de

Hoạt chất

  • Acidum silicicum (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)
  • Calcium carbonicum Hahnemanni (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)
  • Calcium phosphoricum (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)
  • Symphytum officinale (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức