Orthosiphon stramineus spag.

Thông tin chung

Tên thuốc: Orthosiphon stramineus spag.
PZN: 4626015
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 30 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Pha loãng (Dilution)

Thông tin xuất xứ:
Spagyros GmbH
Königstr. 10
78628 Rottweil
Tel.: 0741 17489410
Fax: 0741 17489412
Email: info@spagyros.de
Homepage: www.spagyros.de

Hoạt chất

  • Orthosiphon stamineus-spagyrisch Zimpel (hom./anthr.) (1 ml pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức