ORENCIA 250mg Pulver z.Herst.einerInfusionslösung

Thông tin chung

Tên thuốc: ORENCIA 250mg Pulver z.Herst.einerInfusionslösung
PZN: 2556204
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 2X250 Milligramm (N1)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Thuốc khô/bột (không kèm dung dịch hòa tan)

Thông tin xuất xứ:
Haemato Pharm GmbH
Lilienthalstr. 5C
12529 Schönefeld
Tel.: 030 6779867-0
Fax: 030 6779867-77

Hoạt chất

  • Abatacept (250 mg pro 10 Milliliter)

Thông tin thêm:

  • Gesamt Natrium Ion (0.375 mmol pro 10 Milliliter)

Thành phần khác

  • Maltose
  • Natrium chlorid
  • Natrium dihydrogenphosphat 1-Wasser
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức