Orencia 250 mg Plv.f.e.Konz.z.Herst.e.Inf.-Lsg.

Thông tin chung

Tên thuốc: Orencia 250 mg Plv.f.e.Konz.z.Herst.e.Inf.-Lsg.
PZN: 11250935
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 2X250 Milligramm (N1)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Lọ tiêm (Vial)

Thông tin xuất xứ:
Milinda GmbH & Co. KG
Friedrich-Gauß-Str. 1
53757 Sankt Augustin
Tel.: 02241 317-570
Fax: 02241 317-66250
Email: service@milinda.eu

Hoạt chất

  • Abatacept (250 mg pro 10 Milliliter)

Thông tin thêm:

  • Gesamt Natrium Ion (0.375 mmol pro 10 Milliliter)

Thành phần khác

  • Maltose
  • Natrium chlorid
  • Natrium dihydrogenphosphat 1-Wasser
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức