Orencia 125 mg Injektionslösung

Thông tin chung

Tên thuốc: Orencia 125 mg Injektionslösung
PZN: 11213029
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 4 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Thuốc tiêm

Thông tin xuất xứ:
Abacus Medicine A/S
Vesterbrogade 149
1620 Kopenhagen V
Dänemark
Tel.: 030 255577-48
Fax: 03221 1226-82027
Email: info@abacusmedicine.com
Homepage: www.abacusmedicine.com

Hoạt chất

  • Abatacept (125 mg pro Milliliter)

Thông tin thêm:

  • Gesamt Natrium Ion (0.014 mmol pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Dinatrium hydrogenphosphat
  • Natrium dihydrogenphosphat 1-Wasser
  • Poloxamer
  • Saccharose
  • Wasser, für Injektionszwecke
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức