ORALVAC Compact B

Thông tin chung

Tên thuốc: ORALVAC Compact B
PZN: 6144987
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 2 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Flasche

Thông tin xuất xứ:
Bencard Allergie GmbH
Messerschmittstr. 4
80992 München
Tel.: 089/3681150
Fax: 089/3681155

Hoạt chất

  • Allergen Extrakte

Thành phần khác

  • Dinatrium hydrogenphosphat 12-Wasser
  • Glycerol
  • Himbeer Aroma
  • Propylenglycol
  • Natrium dihydrogenphosphat 2-Wasser
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức