ORALAIR 300IR Forts. GRAESER

Thông tin chung

Tên thuốc: ORALAIR 300IR Forts. GRAESER
PZN: 758091
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 90 Stück (N3)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên ngậm dưới lưỡi

Thông tin xuất xứ:
Eurimpharm Arzneimittel GmbH
Eurimpark 8
83416 Saaldorf-Surheim
Tel.: 08654 7707210
Fax: 08654 7707102
Homepage: www.eurimpharm.de

Hoạt chất

 • Allergen Extrakt (aus Gräserpollen)
  = Allergen Extrakt (aus Knäuelgraspollen)
  = Allergen Extrakt (aus Ruchgraspollen)
  = Allergen Extrakt (aus Lolchpollen)
  = Allergen Extrakt (aus Wiesenrispepollen)
  = Allergen Extrakt (aus Wiesenlieschgraspollen)

Thành phần khác

 • Cellulose, mikrokristallin
 • Croscarmellose, Natriumsalz
 • Lactose 1-Wasser
 • Magnesium stearat
 • Mannitol
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức