Optruma 60MG

Thông tin chung

Tên thuốc: Optruma 60MG
PZN: 4531680
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 84 Stück (N3)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên nén bao phim

Thông tin xuất xứ:
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH
Ganghoferstraße 70a
80339 München
Tel.: 089 7808-383
Fax: 089 7808-564
Email: auftrag@daiichi-sankyo.de
Homepage: www.daiichi-sankyo.de

Hoạt chất

  • Raloxifen hydrochlorid (60 mg pro Stück)
    = Raloxifen (55.71 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Carnaubawachs
  • Crospovidon
  • Drucktinte
  • Schellack
  • Propylenglycol
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức