Optovit actiFLEX

Thông tin chung

Tên thuốc: Optovit actiFLEX
PZN: 3768055
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Stück (Normpackung)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên bao / viên bọc

Thông tin xuất xứ:
Hermes Arzneimittel GmbH
Georg-Kalb-Str. 5-8
82049 Grosshesselohe
Tel.: 089/79102-119
Fax: 089/79102-129
Email: arnold@hermes-arzneimittel.com
Homepage: www.hermes-arzneimittel.com

Hoạt chất

  • Weidenrinden Trockenextrakt (393.24 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Arabisches Gummi
  • Calcium carbonat
  • Cellulose, mikrokristallin
  • Cochenillerot A
  • Gelborange S
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức