OPTIRAY 300 GLASFLASCHE

Thông tin chung

Tên thuốc: OPTIRAY 300 GLASFLASCHE
PZN: 3949816
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10X50 Milliliter (N3)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Dung dịch tiêm/truyền

Thông tin xuất xứ:
Mallinckrodt Deutschland GmbH
Josef-Dietzgen-Str. 1
53773 Hennef
Tel.: 0800 7239240
Fax: 0800 7239241

Hoạt chất

  • Ioversol (31.8 g pro 50 Milliliter)
    = Iod (15 g pro 50 Milliliter)

Thành phần khác

  • Natrium Calcium edetat
  • Natrium hydroxid
  • Salzsäure, konzentriert
  • Trometamol
  • Trometamol hydrochlorid
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức