Opium LM V

Thông tin chung

Tên thuốc: Opium LM V
PZN: 9766100
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Dung dịch

Thông tin xuất xứ:
Gudjons GmbH
Friedrich-Merz-Str. 5
86153 Augsburg
Tel.: 0821-44478-77
Fax: 0821-44478-10
Email: labor@gudjons.com
Homepage: www.gudjons-apotheke.de

Hoạt chất

  • Opium (hom./anthr.) (1 ml pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức