Opium Globuli C30 (Größe 6)

Thông tin chung

Tên thuốc: Opium Globuli C30 (Größe 6)
PZN: 9766436
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 0.5 Gramm (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên Globuli

Thông tin xuất xứ:
Gudjons GmbH
Friedrich-Merz-Str. 5
86153 Augsburg
Tel.: 0821-44478-77
Fax: 0821-44478-10
Email: labor@gudjons.com
Homepage: www.gudjons-apotheke.de

Hoạt chất

  • Opium (hom./anthr.)

Thành phần khác

  • Saccharose
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức