Opium D 8

Thông tin chung

Tên thuốc: Opium D 8
PZN: 7203077
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10X1 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Ống (Ampulle/ampoule)

Thông tin xuất xứ:
Dhu-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr. 24
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 4093-01
Fax: 0721 4093-113
Email: info@dhu.de
Homepage: www.dhu.de

Hoạt chất

  • Opium (hom./anthr.) (1 ml pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Natrium chlorid Lösung, isotonisch, pyrogenfrei, steril
Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức