Opipramol-Sandoz 50mg Filmtabletten

Thông tin chung

Tên thuốc: Opipramol-Sandoz 50mg Filmtabletten
PZN: 4442143
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 50 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên nén bao phim

Thông tin xuất xứ:
HEXAL AG
Industriestr. 25
83607 Holzkirchen
Tel.: 0800/4392527
Fax: 0800/4392532

Hoạt chất

  • Opipramol dihydrochlorid (50 mg pro Stück)
    = Opipramol (41.65 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Cellulose, mikrokristallin
  • Eisen (III) hydroxid oxid x-Wasser
  • Hypromellose 5
  • Macrogol 6000
  • Magnesium stearat
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức