OPIPRAMOL-Actavis 100mg Filmtabletten

Thông tin chung

Tên thuốc: OPIPRAMOL-Actavis 100mg Filmtabletten
PZN: 9692471
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Stück (N1)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc (có thể chia/bẻ được): Viên nén bao phim (có thể chia đôi)

Thông tin xuất xứ:
Puren Pharma GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München
Tel.: 089 558909-0
Fax: 089 558909240
Email: info@puren-pharma.de
Homepage: www.puren-pharma.de

Hoạt chất

  • Opipramol dihydrochlorid (100 mg pro Stück)
    = Opipramol (83.29 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Cellulose, mikrokristallin
  • Eisen (III) hydroxid oxid
  • Hypromellose
  • Macrogol 6000
  • Magnesium stearat
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức