Opipram 50mg Filmtabletten

Thông tin chung

Tên thuốc: Opipram 50mg Filmtabletten
PZN: 3783907
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Stück (N1)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc (có thể chia/bẻ được): Viên nén bao phim (có thể chia đôi)

Thông tin xuất xứ:
Krewel Meuselbach GmbH
Krewelstr. 2
53783 Eitorf
Tel.: 02243 87-0
Fax: 02243 87-251

Hoạt chất

  • Opipramol dihydrochlorid (50 mg pro Stück)
    = Opipramol (41.65 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Cellulose, mikrokristallin
  • Eisen (III) hydroxid oxid x-Wasser
  • Hypromellose
  • Macrogol 6000
  • Magnesium stearat
Các thành phần khác

Thuốc Đức

Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức