Numeta G 13 % E Emulsion zur Infusion

Thông tin chung

Tên thuốc: Numeta G 13 % E Emulsion zur Infusion
PZN: 11885326
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10X300 Milliliter (Normpackung)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Infusionsbeutel

Thông tin xuất xứ:
Baxter Deutschland GmbH Medication Delivery
Edisonstr. 4
85716 Unterschleißheim
Tel.: 0800 7235-636
Fax: 0800 1010619
Email: kundenservice_hospital_de@baxter.com
Homepage: www.baxter.com

Hoạt chất

 • Arginin (0.78 g pro 300 Milliliter)
 • Calcium chlorid 2-Wasser (0.55 g pro 300 Milliliter)
 • Cystein (0.18 g pro 300 Milliliter)
 • Dinatrium 1-glycerinphosphat x-Wasser (0.98 g pro 300 Milliliter)
 • Glucose 1-Wasser (zur parenteralen Anwendung) (44 g pro 300 Milliliter)
  = Glucose, wasserfrei (zur parenteralen Anwendung) (40 g pro 300 Milliliter)
 • Glutaminsäure (0.93 g pro 300 Milliliter)
 • Glycin (0.37 g pro 300 Milliliter)
 • Histidin (0.35 g pro 300 Milliliter)
 • Isoleucin (0.62 g pro 300 Milliliter)
 • Kalium acetat (0.61 g pro 300 Milliliter)
 • L-Alanin (0.75 g pro 300 Milliliter)
 • L-Asparaginsäure (0.56 g pro 300 Milliliter)
 • Leucin (0.93 g pro 300 Milliliter)
 • L-Serin (0.37 g pro 300 Milliliter)
 • L-Tryptophan (0.19 g pro 300 Milliliter)
 • L-Tyrosin (0.07 g pro 300 Milliliter)
 • Lysin 1-Wasser (1.15 g pro 300 Milliliter)
  = Lysin (1.03 g pro 300 Milliliter)
 • Magnesium diacetat 4-Wasser (0.27 g pro 300 Milliliter)
 • Methionin (0.22 g pro 300 Milliliter)
 • Olivenöl, raffiniert (6 g pro 300 Milliliter)
 • Ornithin hydrochlorid (0.3 g pro 300 Milliliter)
  = Ornithin (0.23 g pro 300 Milliliter)
 • Phenylalanin (0.39 g pro 300 Milliliter)
 • Prolin (0.28 g pro 300 Milliliter)
 • Sojabohnenöl (1.5 g pro 300 Milliliter)
 • Taurin (0.06 g pro 300 Milliliter)
 • Threonin (0.35 g pro 300 Milliliter)
 • Valin (0.71 g pro 300 Milliliter)

Thành phần khác

 • Äpfelsäure
 • Glycerol
 • Lecithin
 • Natrium hydroxid Lösung
 • Natrium oleat
Các thành phần khác

Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức