Nitrendipin STADA 10mg Tabletten

Thông tin chung

Tên thuốc: Nitrendipin STADA 10mg Tabletten
PZN: 8542002
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 50 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc (có thể chia/bẻ được): Thuốc viên (có thể chia đôi)

Thông tin xuất xứ:
Stadapharm GmbH
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Tel.: 06101 603-0
Fax: 06101 603-259
Email: nathalie.turowski@stada.de
Homepage: www.stada.de

Hoạt chất

  • Nitrendipin (10 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Cellulose, mikrokristallin
  • Copovidon
  • Magnesium stearat
  • Maisstärke
  • Natrium dodecylsulfat
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức