Kalium nitricum LM 12

Thông tin chung

Tên thuốc: Kalium nitricum LM 12
PZN: 9430794
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Pha loãng (Dilution)

Thông tin xuất xứ:
ARCANA Dr. Sewerin GmbH & Co. KG
Austernbrede 9
33330 Gütersloh
Tel.: 05241 9301-0
Fax: 05241 9301-50
Email: info@arcana.de
Homepage: www.arcana.de

Hoạt chất

  • Kalium nitricum (hom./anthr.)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức