KALIUM JODAT D30

Thông tin chung

Tên thuốc: KALIUM JODAT D30
PZN: 2632336
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 80 Stück (Normpackung)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Thuốc viên

Thông tin xuất xứ:
Dhu-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr. 24
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 4093-01
Fax: 0721 4093-113
Email: info@dhu.de
Homepage: www.dhu.de

Hoạt chất

  • Kalium iodatum (hom./anthr.)

Thành phần khác

  • Lactose 1-Wasser
  • Magnesium stearat
  • Weizenstärke
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức