Gw10 Podophyllum cp JSO

Thông tin chung

Tên thuốc: Gw10 Podophyllum cp JSO
PZN: 4943170
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Gramm (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên Globuli

Thông tin xuất xứ:
Iso-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Bunsenstr. 6-10
76275 Ettlingen
Tel.: 07243 106-03
Fax: 07243 106-169
Homepage: www.iso-arznei.de

Hoạt chất

  • Chelidonium majus spagyrisch Krauß (hom./anthr.) (1.43 mg pro Gramm)
  • Cnicus benedictus spagyrisch Krauß (hom./anthr.) (1.43 mg pro Gramm)
  • Conium maculatum spagyrisch Krauß (hom./anthr.) (1.43 mg pro Gramm)
  • Pimpinella alba-spagyrisch Krauß (hom./anthr.) (1.43 mg pro Gramm)
  • Podophyllum peltatum spagyrisch Krauß (hom./anthr.) (1.43 mg pro Gramm)
  • Toxicodendron quercifolium spagyrisch Krauß (hom./anthr.) (1.43 mg pro Gramm)
  • Vincetoxicum hirundinaria spagyrisch Krauß (hom./anthr.) (1.43 mg pro Gramm)

Thông tin thêm:

  • Gesamt Kohlenhydrate (0.08 BE pro Gramm)

Thành phần khác

  • Saccharose
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức