GUTTAPLAST 6X9CM

Thông tin chung

Tên thuốc: GUTTAPLAST 6X9CM
PZN: 438481
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 1 Stück (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Băng dính vết thương/miếng dán y tế

Thông tin xuất xứ:
Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20245 Hamburg
Tel.: 040 4909-6336
Fax: 040 4909-6142
Email: kundenservicecenter@beiersdorf.com
Homepage: www.hansaplast.de

Hoạt chất

  • Salicylsäure (1.39 g pro Stück)

Thành phần khác

  • 2,2′-Methylenbis (6-tert-butyl-p-cresol)
  • Glycerol rosinat, hydriert
  • Kautschuk
  • N,N-Bis (2-hydroxyphenylmethyl) propan-1,3-diamin
  • Poly (butadien-block-styrol)
Các thành phần khác

Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức