Fuzeon 90mg/ml

Thông tin chung

Tên thuốc: Fuzeon 90mg/ml
PZN: 373474
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 60 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Thuốc khô/bột và dung dịch hòa tan

Thông tin xuất xứ:
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
79639 Grenzach-Wyhlen
Tel.: 07624 14-0
Fax: 07624 2026-8213
Email: grenzach.kundenberatung@roche.com
Homepage: www.roche.de

Hoạt chất

  • Enfuvirtid (90 mg pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Mannitol
  • Natrium carbonat
  • Natrium hydroxid
  • Salzsäure, konzentriert
  • Wasser, für Injektionszwecke
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức