FOSTER NEXThaler 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm

Thông tin chung

Tên thuốc: FOSTER NEXThaler 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm
PZN: 9469098
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 1 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Thuốc bột để hít

Thông tin xuất xứ:
Chiesi GmbH
Gasstr. 6
22761 Hamburg
Tel.: 040 89724-261
Fax: 040 89724-190
Email: info.de@chiesi.com
Homepage: www.chiesi.de

Hoạt chất

  • Beclometason dipropionat (100 µg pro Einzeldosis)
    = Beclometason (78.48 µg pro Einzeldosis)
  • Formoterol fumarat 2-Wasser (6 µg pro Einzeldosis)
    = Formoterol (4.91 µg pro Einzeldosis)

Thành phần khác

  • Lactose 1-Wasser
  • Magnesium stearat (Ph. Eur.) [pflanzlich]
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức