Foster 100/6ug 120 Hübe

Thông tin chung

Tên thuốc: Foster 100/6ug 120 Hübe
PZN: 10115997
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 1 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Bình xịt định liều

Thông tin xuất xứ:
Axicorp Pharma GmbH
Max-Planck-Str. 36b
61381 Friedrichsdorf
Tel.: 0800 2940100
Fax: 0800 2946100
Email: service@axicorp.de
Homepage: www.axicorp.de

Hoạt chất

  • Beclometason dipropionat (100 µg pro Einzeldosis)
    = Beclometason (78.48 µg pro Einzeldosis)
  • Formoterol fumarat 2-Wasser (6 µg pro Einzeldosis)
    = Formoterol (4.91 µg pro Einzeldosis)

Thành phần khác

  • Ethanol
  • Norfluran
  • Salzsäure, konzentriert
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức