Forsteo Injektor

Thông tin chung

Tên thuốc: Forsteo Injektor
PZN: 6448032
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 3X2.4 Milliliter (N3)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Thuốc tiêm

Thông tin xuất xứ:
Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH
Friedrich-Bergius-Str. 13
41516 Grevenbroich
Tel.: 02181 2971-0
Fax: 02181 73902
Email: info@pharma-gerke.de
Homepage: www.pharma-gerke.de

Hoạt chất

  • Teriparatid (250 µg pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Essigsäure 99%
  • Mannitol
  • m-Cresol
  • Natrium acetat
  • Natrium hydroxid
Các thành phần khác

Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức