Formotop 6ug 1×100 Hub Refill Patrone

Thông tin chung

Tên thuốc: Formotop 6ug 1×100 Hub Refill Patrone
PZN: 5129678
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 1 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc: Thuốc bột để hít

Thông tin xuất xứ:
Astellas Pharma GmbH
Georg-Brauchle-Ring 64-66
80992 München
Tel.: 089 4544-01
Fax: 089 4544-1329
Email: info.de@astellas.com

Hoạt chất

  • Formoterol fumarat 2-Wasser (6 µg pro Einzeldosis)
    = Formoterol (4.91 µg pro Einzeldosis)

Thành phần khác

  • Lactose 1-Wasser
  • Lactose
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức