CYCLAMEN Q12

Thông tin chung

Tên thuốc: CYCLAMEN Q12
PZN: 2557847
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 15 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Dung dịch

Thông tin xuất xứ:
Gudjons GmbH
Friedrich-Merz-Str. 5
86153 Augsburg
Tel.: 0821-44478-77
Fax: 0821-44478-10
Email: labor@gudjons.com
Homepage: www.gudjons-apotheke.de

Hoạt chất

  • Cyclamen europaeum (hom./anthr.)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức