Busp 5mg

Thông tin chung

Tên thuốc: Busp 5mg
PZN: 8671946
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Stück (N1)
Hình thức lưu hành: Bán theo toa thuốc của bác sỹ (tại Đức)
Dạng thuốc (có thể chia/bẻ được): Thuốc viên (có thể chia đôi)

Thông tin xuất xứ:
HEXAL AG
Industriestr. 25
83607 Holzkirchen
Tel.: 0800/4392527
Fax: 0800/4392532

Hoạt chất

  • Buspiron hydrochlorid (5 mg pro Stück)
    = Buspiron (4.568 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Calcium hydrogenphosphat 2-Wasser
  • Carboxymethylstärke, Natriumsalz Typ A
  • Cellulose, mikrokristallin
  • Lactose 1-Wasser
  • Magnesium stearat
Các thành phần khác

Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức