Buscopan Dragees

Thông tin chung

Tên thuốc: Buscopan Dragees
PZN: 1834598
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 50 Stück (N2)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên bao / viên bọc

Thông tin xuất xứ:
Docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. KG Aa
Greschbachstr. 7
76229 Karlsruhe
Tel.: 0721/790709-0
Fax: 0721/790709-16
Email: info@docpharm.de
Homepage: www.docpharm.de

Hoạt chất

  • Butylscopolaminium bromid (10 mg pro Stück)
    = Butylscopolaminium Kation (8.19 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Arabisches Gummi
  • Calcium hydrogenphosphat
  • Carnaubawachs
  • Macrogol 6000
  • Maisstärke
Các thành phần khác

Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức