Buprenorphin G.L. 4 mg Sublingualtabletten

Thông tin chung

Tên thuốc: Buprenorphin G.L. 4 mg Sublingualtabletten
PZN: 9721209
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 7 Stück (Normpackung)
Hình thức lưu hành: Betäubungsmittel
Dạng thuốc: Viên ngậm dưới lưỡi

Thông tin xuất xứ:
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Österreich
Tel.: +49 40 38023172
Fax: +49 40 38023127
Email: office@gl-pharma.com
Homepage: www.gl-pharma.com

Hoạt chất

  • Buprenorphin hydrochlorid (4.32 mg pro Stück)
    = Buprenorphin (4 mg pro Stück)

Thành phần khác

  • Citronensäure 1-Wasser
  • Lactose 1-Wasser
  • Lactose
  • Magnesium stearat
  • Maisstärke
Các thành phần khác

Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức