BTF-B (cum Berberis)-Tropfen

Thông tin chung

Tên thuốc: BTF-B (cum Berberis)-Tropfen
PZN: 890117
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 100 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Giọt

Thông tin xuất xứ:
Pharma-Biologica GmbH
Holderbaumstraße 19
67549 Worms
Tel.: 02175 169400
Fax: 02175 1694029
Email: info@pharma-biologica.de
Homepage: www.pharma-biologica.de

Hoạt chất

  • Aesculus hippocastanum (hom./anthr.) (100 mg pro Milliliter)
  • Arnica montana (hom./anthr.) (100 mg pro Milliliter)
  • Berberis vulgaris (hom./anthr.) (100 mg pro Milliliter)
  • Hamamelis virginiana (hom./anthr.) (100 mg pro Milliliter)
  • Symphytum (hom./anthr.) (100 mg pro Milliliter)
  • Toxicodendron quercifolium (hom./anthr.) (100 mg pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức