Bryonia Oligoplex

Thông tin chung

Tên thuốc: Bryonia Oligoplex
PZN: 4452012
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 50 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Liquidum

Thông tin xuất xứ:
Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstr. 1
61352 Bad Homburg
Tel.: 06172 888-01
Fax: 06172 888-2740
Homepage: www.medapharma.de

Hoạt chất

  • Arnica montana (hom./anthr.) (200 mg pro Gramm)
  • Bryonia (hom./anthr.) (200 mg pro Gramm)
  • Chenopodium ambrosioides var. anthelminthicum (hom./anthr.) (200 mg pro Gramm)
  • Cinchona succirubra (hom./anthr.) (200 mg pro Gramm)
  • Petroleum rectificatum (hom./anthr.) (200 mg pro Gramm)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức