Bryonia D6

Thông tin chung

Tên thuốc: Bryonia D6
PZN: 11282409
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10 Gramm (Normpackung)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên Globuli

Thông tin xuất xứ:
Spagyra GmbH & Co. KG
Marktplatz 5a
5082 Grödig
Österreich
Tel.: +43 6246 72370
Fax: +43 6246 73165
Email: friedrich.wieser@spagyra.at
Homepage: www.spagyra.at

Hoạt chất

  • Bryonia (hom./anthr.)

Thành phần khác

  • Saccharose
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức