Bryonia alba LM18

Thông tin chung

Tên thuốc: Bryonia alba LM18
PZN: 9046765
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 9 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Pha loãng (Dilution)

Thông tin xuất xứ:
Spagyros GmbH
Königstr. 10
78628 Rottweil
Tel.: 0741 17489410
Fax: 0741 17489412
Email: info@spagyros.de
Homepage: www.spagyros.de

Hoạt chất

  • Bryonia alba (hom./anthr.) (1 ml pro Milliliter)

Thành phần khác

  • Ethanol
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức