Bronchoverde Hustenlöser 25mg

Thông tin chung

Tên thuốc: Bronchoverde Hustenlöser 25mg
PZN: 10106716
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 20 Stück (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Hạt (granules)

Thông tin xuất xứ:
Sidroga Gesellschaft Für Gesundheitsprodukte mbH
Arzbacher Str. 78
56130 Bad Ems
Tel.: 0800 2800800
Fax: 02603 9604711
Email: apothekenservice@strathos-pharma.com

Hoạt chất

  • Efeublätter Trockenextrakt, (4-8:1), Auszugsmittel: Ethanol 30% (m/m) (25 mg pro Stück)

Thông tin thêm:

  • Gesamt Kohlenhydrate (0.05 BE pro Stück)

Thành phần khác

  • Citronensäure, wasserfrei
  • Grapefruit Aroma
  • Macrogol 6000
  • Natrium dihydrogencitrat
  • Saccharin, Natriumsalz
Các thành phần khác

Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức