Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 Salus

Thông tin chung

Tên thuốc: Bronchial-Tee Kräutertee Nr. 8 Salus
PZN: 4799738
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 85 Gramm (Normpackung)
Hình thức lưu hành: Bán tự do
Dạng thuốc: Chè

Thông tin xuất xứ:
Salus Pharma GmbH
Bahnhofstr. 24
83052 Bruckmühl
Tel.: 08062 728000
Fax: 08062 728025
Email: info@saluspharma.de

Hoạt chất

  • Fenchel (149.41 mg pro Gramm)
  • Isländisches Moos (110.59 mg pro Gramm)
  • Lindenblüten (120 mg pro Gramm)
  • Primelblüten (60 mg pro Gramm)
  • Thymian (130.59 mg pro Gramm)
  • Vogelknöterichkraut (120 mg pro Gramm)
  • Weiße Taubnesselblüten (40 mg pro Gramm)
  • Wollblumen (40 mg pro Gramm)

Thành phần khác

  • Himbeerblätter
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức