BROMUM D12

Thông tin chung

Tên thuốc: BROMUM D12
PZN: 4207790
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10 Gramm (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên Globuli

Thông tin xuất xứ:
Dhu-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostr. 24
76227 Karlsruhe
Tel.: 0721 4093-01
Fax: 0721 4093-113
Email: info@dhu.de
Homepage: www.dhu.de

Hoạt chất

  • Bromum (hom./anthr.) (1000 mg pro Gramm)

Thành phần khác

  • Saccharose
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức