BROMUM D12

Thông tin chung

Tên thuốc: BROMUM D12
PZN: 1917404
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10 Gramm (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên Globuli

Thông tin xuất xứ:
Staufen-Pharma GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 35
73033 Göppingen
Tel.: 07161 676-0
Fax: 07161 676-298
Email: info@staufen-pharma.de
Homepage: www.staufen-pharma.de

Hoạt chất

  • Bromum (hom./anthr.) (1 g pro Gramm)

Thành phần khác

  • Saccharose
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức