Ausleitungsset Steierl

Thông tin chung

Tên thuốc: Ausleitungsset Steierl
PZN: 10947290
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 4X50 Milliliter (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Giọt

Thông tin xuất xứ:
Steierl-Pharma GmbH
Mühlfelder Str. 48
82211 Herrsching
Tel.: 08152 9322-0
Fax: 08152 9322-44
Email: info@steierl.de
Homepage: www.steierl.de

Hoạt chất

 • Acidum silicicum (hom./anthr.) (333 mg pro Gramm)
 • Helianthemum canadense (hom./anthr.) (334 mg pro Gramm)
 • Mercurius solubilis Hahnemanni (hom./anthr.) (333 mg pro Gramm)
 • Apocynum cannabinum (hom./anthr.) (333 mg pro Gramm)
 • Equisetum arvense (hom./anthr.) (333 mg pro Gramm)
 • Solidago virgaurea (hom./anthr.) (334 mg pro Gramm)
 • Chamomilla recutita (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)
 • Daphne mezereum (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)
 • Hydrastis canadensis (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)
 • Marsdenia cundurango (hom./anthr.) (250 mg pro Gramm)
 • Berberis vulgaris (hom./anthr.) (0.12 ml pro Gramm)
 • Chelidonium majus (hom./anthr.) (0.001 ml pro Gramm)
 • Silybum marianum (hom./anthr.) (0.12 ml pro Gramm)
 • Stannum metallicum (hom./anthr.) (0.24 ml pro Gramm)
 • Veronica virginica (hom./anthr.) (0.239 ml pro Gramm)

Thành phần khác

 • Ethanol
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức