Aurum metallicum D200

Thông tin chung

Tên thuốc: Aurum metallicum D200
PZN: 907415
Kích cỡ/trọng lượng/số lượng: 10 Gramm (N1)
Hình thức lưu hành: Chỉ bán tại hiệu thuốc (tại Đức)
Dạng thuốc: Viên Globuli

Thông tin xuất xứ:
Dr.Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32
64625 Bensheim
Tel.: 06251 1097-0
Fax: 06251 3342
Email: info@reckeweg.de
Homepage: www.reckeweg.de

Hoạt chất

  • Aurum metallicum (hom./anthr.)

Thành phần khác

  • Saccharose
Thuốc Đức
Gửi trực tiếp từ CHLB-Đức